Refraktif Cerrahi

Refraktif Cerrahi

Miyopi - Hipermetropi - Astigmatizma Nedir?

Sağlıklı gözlerde ışınlar retina tabakası üzerine odaklanabilir ve net görme vardır. Görme kusuru (miyop, hipermetrop ve astigmat) olan gözlerde ise, ışınlar retina üzerine odaklanamaz ve bulanık görme vardır.

RefCer1

Lazer Tedavileri İle Gözllğkten Kurtulmak Mümkün Mü?

Öncelikle hastanın lazer tedavisine uygun olup-olmadığı muayene ve yardımcı testler ile değerlendirilir. Eğer hastanın lazer cerrahisi geçirmesine mani olacak bir durumu tespit edilmezse belirli sınırlar dahilinde Miyopi - Hipermetropi ve Astigmatizma lazer tedavisiyle düzeltilebilir ve hasta gözlük ya da kontakt lens takmadan sanki takıyormuş gibi görmeye başlar.

Lasik Nedir?

LASIK “Laser insitu keratomilieusis” in kısaltılmış halidir. Göz kusurlarından kurtulmak için dünyada en yaygın kullanılan; laser ile mikro cerrahinin birleştiği bir yöntemdir. Mikroskop altında otomatik bir mikrokeratom yardımıyla ortalama 160 mikron (kağıt inceliğinde) kapakçık tarzında gözün saydam tabakasından parça kaldırılır. Saydam tabakanın yatağına excimer laser uygulanır. Kapakçık tekrar yerine oturtulur.

Göz kusurları içinde en sık görüleni miyopilerdir. Ancak artık günümüzde sadece miyoplar değil, miyop astigmatlar, hipermetroplar, hipermetrop astigmatlar ve mikst astigmatlar da LASIK ile tedavi edilebilmektedir.

LASIK ameliyatında gözün en üst bölümü olan saydam tabakanın eğriliği değiştirilerek kırma derecesi istenen ölçüde düzeltilmektedir. Böylece miyopların tedavisinde bu eğrilik azaltılırken, hipermetrop tedavisinde arttırılmaktadır. Astigmat tedavisinde ise eksenler eşitlenmektedir.

RefCer2

Uygulamaya topikal anestezi (damlayla gözün uyuşturulması) ile başlanmaktadır. Çok büyütmeli mikroskop altında modern bir mikrokeratom gözde sabitlenmekte, ardından bu cihazın yardımıyla saydam tabakadan kapak şeklinde bir doku kaldırılmaktadır. Excimer laser ışınıyla göz kusuru düzeltildikten sonra kapakçık kapatılarak tekrar yerine kapatılmaktadır.

PRK Nedir?

Photo Refractive Keratectomy kelimelerinin kısaltmasıdır. Göz kusurlarını düzeltmek için kullanılan ilk laser yöntemidir. PRK kansız, ağrısız ve bir kaç dakika süren kısa bir işlemdir. Hastanede yatmak gerekmez. Uygulama için hasta bayıltılmaz, iğne bile yapılmaz. Göz sadece damlayla uyuşturulur.

Laser uygulaması için korneanın en dışındaki epitel adı verilen soğan zarı gibi olan kısım kaldırılır. Excimer laser ile göz kusuru düzeltildikten sonra epitelin hızlı iyileşmesi ve aşırı ağrı olmaması için göz bir veya birkaç gün kapatılır veya koruyucu numarasız kontakt lens konulur. Özellikle yüksek numaralı kişilerde PRK uygulaması sonrasında, göz numaralarında kısmi geri gelme olabilir. Bazen özel koruma teknikleri uygulanmadığı durumlarda kalıcı sisli görme şikayetleri oluşabilir. Bu nedenlerle PRK’ dan daha sonra geliştirilen LASIK yöntemi PRK' in yerine geçmiştir. Günümüzde –4 numaranın altındaki miyoplarda, kornea ince ise LASEK yerine de tercih edilebilmektedir. Ayrıca yüz, göz ve kapaklarının yapısındaki anatomik bozukluk nedeniyle LASIK uygulanamadığı kişilerde; hastanın kendisine lazer tedavisi uygulandığının anlaşılmasının istenmediği hallerde de PRK tercih edilebilmektedir.

Yazıları Büyütün Rahat okuyun + -